WSPÓŁPRACA

Proponujemy różne formy współpracy w zależności od tego, jakim produktem Jesteś zainteresowany. Ze względu na formę rozliczeń możemy wyróżnić następujące formy współpracy:

Ryczałt miesięczny

charakterystyczny dla umów serwisowych. Umowy takie najczęściej są podpisywane na kompleksowa obsługa firm, w tym:
 • administracja siecią lokalną
 • administracja stacjami roboczymi /serwerami/
 • administracja aplikacjami
 • usuwanie awarii
 • pełnym wsparciem informatycznym ze naszej strony
  głównymi plusami takiego rozwiązania są:
 • ustalony w umowie czas reakcji serwisu
 • ustalona z góry stawka za godzinę pracy /lub miesięczna kwota wynagrodzenia/
 • podpisana umowa o poufności 
 • dodatkowe wsparcie klienta w ustalonym w umowie zakresie (np. doradztwo lub reprezentacja)
 • możliwość otrzymania sprzętu zastępczego na czas naprawy
 • oraz wiele innych możliwości wynegocjowanych przez klienta

Stawki godzinowe

najczęściej jest stosowana przez mniejszych klientów lub firmy które nie przywiązują znaczenia do obsług IT. popularnymi usługami rozliczanymi w ten sposób są:
 • dorywcze usuwanie awarii
 • obsługa informatyczna (w pełnym zakresie)
 • dla firm bez umowy (lub w czasie okresu próbnego)
 • szkolenia
 • wdrażanie oprogramowania
 • instalacje nietypowych rozwiązań
  głównymi minusami tej wersji są:
 • brak określonego czasu reakcji (pomocy) ze strony serwisu
 • mniej korzystne stawki godzinowe niż dla klientów z umową
 • brak określenia miesięcznych kosztów poniesionych na IT
 • większe zaniedbanie sprzętu i oprogramowania, co w rezultacie przyczynia się do mniejszej wydajności lub większej awaryjności 

Ustalona kwota

tę  formę rozliczeń stosuje się głównie przy kontraktach, które z góry mają ustalony zakres prac. Najczęstrzymi przykładami takich prac są:
 • instalacje oprogramowania oraz konfiguracja nowych serwerów
 • wdrożenie popularnej aplikacji (gdzie np."statystycznie" znany jest nakład pracy)
  rozwiązanie takie posiada plusy i minusy:
 • niewątpliwym plusem jest z góry wiadoma kwota za określony w kontrakcie zakres prac oraz możliwość ujęcia takich wydatków w budżecie firmowym.
 • minusem może być źle sformułowany kontrakt nie obejmujący wszystkich elementów.